Invitation til fordomsfri udveksling

Vi taler køn og identitet, om frisættelse og fri tænkning: Mine billeder rækker tilbage til det tidlige 1900-tals avantgarde som Hannah Höch, Max Ernst og Claude Cahun, der også brugte fotomediet som formbart materiale i collage og montage.

Megakrise, meningskrise og meningsløshed, Me-to og Meta-censur. Ligesom hos den første generation af surrealister arbejdes her med tabet af holdepunkter, behovet for at gentænke og for at frigøre bevidstheden fra normerne.

Jeg er barn af 70-erne, hvor frigørelsen blandt andet bestod i afsexificering af den nøgne krop. Jeg har været ung i en tid, hvor der er blevet eksperimenteret med personlige fremtrædelsesformer. I nyere tid handler feminisme stadig om kvinders ret til egen krop.

Jeg er optaget af fremmedgørelse og frigørelse på det personlige plan. Mine billeder er befolket af væsner som repræsenterer forskellighed.