Visuel Storytelling.

Overvirkelighed & underbevidsthed. Menneskets sind, seksualitet og sjæleliv udforskes i et stærkt visuelt greb på tværs af tid og rum i direkte og personlig kommunikation.

Værkerne er drømmende i deres udtryk. Motiverne er uvirkelige og irrationelle. Her er insisteren, voldsomhed, satire og åbenhed for fortolkning. Der kredses om kroppen; fri eller ufri, om interageren mellem natur og kultur, mellem aktør og lurer og mellem det levende og alle tingene.

Anderledesheden som et vilkår. Modsætningene: organisk og livløst, flydende og fast, flyvende og stabilt spiller op til hinanden. Sammenstød, nedsmeltning og symbiose